SYMBEREDs projektgrupp - deltagare vid det 1:a nordiska projektmötet i Göteborg 14-15 mars 2005:

SYMBERED Nordic Meeting #1

Bakre raden: Lars Nordberg, Anette Nylund, Sami Älli, Bengt Farre, Eive Landin
Mellersta raden: Susanne Lembrecht Madsen, Britt Amberntson, Laila Johansen, Annika Brännström, Ingrid Mattsson-Müller
Främsta raden: Mette Kolind, Mats Lundälv och Katarina Mühlenbock

projektgruppen <-- | --> informationsaktiviteter