Projektets målsättning SYMBERED idea

Målet för det nordiska SYMBERED-projektet - finansierat av NUH - är att utveckla ett användarvänligt redigeringsverktyg för att skapa webbsidor baserade på s.k. 'begreppskodning' (concept coding). På detta sätt kommer man att kunna skapa webbmaterial med anpassningsbart grafiskt symbolstöd för personer som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Redigeringsverktyget kommer att skapa webbmaterial för publicering i XML/XHTML-format på Internet. Detta material kommer att innehålla text på svenska, finska eller engelska etc. Vissa, eller alla, orden i texten kommer att vara baserade på begreppskoder som definierar deras betydelse. De kodade orden/begreppen kan sedan lätt representeras av alternativa sorters grafiska symboler, och/eller av textrepresentationer på alternativa språk. På så sätt kan webbmaterial som skapats med SYMBERED-verktyget lätt visas upp på flera olika sätt, där användaren kan välja vilken form av symbolstöd som önskas. Det betyder att användare av t ex Bliss- och PCS-symboler kan välja att få stöd av sina egna symbolsystem vid visningen av dessa webbsidor.

Inledningsvis kommer SYMBEREDs redigeringsverktyg att stödjas av ett begränsat begreppsförråd. Dessa begrepp kommer att kunna presenteras som text på fyra till fem av de nordiska språken - plus engelska - och i tre till fyra grafiska symbolsystem. Fler språk och symbolsystem kommer att kunna läggas till efter hand.

--> bakgrund 1

[ sidorna underhålls av Mats Lundälv (email | www) senast uppdaterad 2007-08-22 17:00 ]