Begreppskodat material på Internet

Följande bild illustrerar hur begreppskodat material (på webben) kan visas med symbolstöd och text på olika språk - alltefter läsarens behov och önskemål:

SYMBERED redigeringsverktyg för begreppskoder (concept codes) på webben.

Begreppskoderna i ett webbdokument visas på tre olika sätt på tre olika datorer. Observera att begreppskodningen i sig endast kan översätta begrepp för begrepp mellan olika språk och symbolsystem. För kompletta och goda/korrekta översättningar kommer ytterligare bearbetning ofta att krävas. Begreppskodningen ger dock en solid grund för ökad förståelse. Denna kan vara tillräcklig, eller ligga till grund för vidare anpassning av informationen - manuellt eller med hjälp av kompletterande språkteknologiska redskap.

hem <-- | --> bakgrund 1

[ sidorna underhålls av Mats Lundälv (email | www) senast uppdaterad 2005-12-15 22:30 ]