Följande skärmdump visar ett kort begreppskodat budskap, med preferenserna satta att visa alternativa språk- och symbolrepresentationer - engelska + svenska och Blissymboler:

SYMBERED-meddelande - Blissymboler + svenska

SYMBERED-demo <--