Följande skärmdump visar ett kort begreppskodat budskap, med preferenserna satta att visa originalets språk- och symbolrepresentationer - Engelska + en blandning av PCS-symboler och en Blissymbol:

SYMBERED-meddelande - originalversion

SYMBERED-demo <--