Följande figur illustrerar SYMBERED-projektets relationer till, och beroenden av, det Concept Coding Framework som ursprungligen utvecklades inom det europeiska WWAAC-projetet:

Arbetet i SYMBERED - representerat av figurens övre rektangel - stödjer sig på verktyg och resurser som fortlöpande utvecklas inom ramen för CCF - representerat av figurens två nedre rektanglar.

dokumentation <--