Informationsaktiviteter

SYMBERED-projektet har presenterats, och kommer att presenteras, vid ett antal tillfällen under 2005-2006. Här följer en lista på några av dessa:

evenemang
datum
plats
info
konferens

[FoU i väst]
2005-02-23
Göteborg, Sverige
poster-presentation [poster som PDF]
nätverkskonferens

REDAH
2005-04-(16-17)
Furuboda, Sverige
kort presentation av projektet
projektutvärdering

[NUH]
2005-10-13
Oslo, Norge
ett internt NUH-möte för att bedöma projektets utveckling

[Delrapport 1 som PDF]
konferens

[ID days - HI]
2005-10-20
Stockholm, Sverige
SYMBERED presenteras som en del i ISAAC-Sveriges AKK-dag - torsdag

[CCF-SYMBERED-presentation som PDF]
konferens

[LREC 2006]
2006-05-(22-28)
Genua, Italien
konferens

[NAT-C 2007]
2007-05-(14-15)
Oslo, Norge
SYMBERED presenteras vid den nordiska hjälpmedelskonferensen

[SYMBERED - en SYMbol-BEgrepps-REDigerare

- presentation som PDF
]

information <--

[ dessa sidor underhålls av Mats Lundälv (e-post | www) senast uppdaterad 2007-05-14 01:27 ]

html>