SYMBEREDs projektgrupp

Projektet leds av DART i Göteborg, med Katarina Mühlenbock som projektledare och Mats Lundälv som biträdande projektledare. De nordiska projekt- och referensgrupperna omfattar följande personer:

--> informationsaktiviteter