Bakgrund

SYMBERED-projektet bygger på resultat från det europeiska WWAAC-projektet. Det s k 'Concept Coding Framework' (CCF), som utvecklades i WWAAC, utgör ett förslag till standard för att hantera begreppsbaserat språkmaterial i Internet-tjänster. CCF utvecklas vidare av Concept Coding Interest Group i samverkan med aktörer i 'the Semantic Web activity' inom World-Wide-Web-konsortiet (w3c). SYMBERED-projektet samarbetar nära med verksamheten krin CCF i Storbritannien, Sverige och annorstädes.

SYMBEREDs redigeringsverktyg kommer först att byggas in i en version av Papunets webbmiljö och utvecklingsredskap. Det kommer att testas genom framställningen av ett antal enklare texter/berättelser med begrepps- och symbolstöd. Dessa redskap och dokument kommer först att publiseras på dessa projektsidor, och därefter i någon form på Papunets sidor, och möjligen på några ytterligare. De resurser som utvecklas i SYMBERED kommer att spridas som produkter tillsammans med nödvändiga tjänster i samverkan med kommersiella och icke-kommersiella partners.

SYMBERED idea

hem <-- | --> målsättning 2

[ sidorna underhålls av Mats Lundälv (email | www) senast uppdaterad 2005-12-15 22:30 ]